UA

Договір пожертвування

Некомерційна організація Emigration For Action (далі – EFA, Організація) та фізична/юридична особа (далі – Пожертводавець) уклали цей Договір про таке:

1. Предмет і загальні умови

1.1 Пожертвувач безоплатно передає у власність EFA пожертвування, у розмірі та вигляді, що визначається Пожертвувачем, за допомогою переказу, здійсненого на сайті emigrationforaction.com. У разі укладення Договору від імені юридичної особи, укладенням Договору представник Жертводавця підтверджує наявність повноважень.

1.2 Термін дії Договору – безстроково. При цьому EFA залишає за собою право вносити будь-які зміни до Договору, які набирають чинності з моменту опублікування. У разі внесення змін до істотних умов договору Пожертвувачу буде надіслано відповідне повідомлення. При цьому наступне пожертвування Жертводавця означає згоду зі зміною істотних умов договору.

1.3 Момент укладення Договору – вчинення Жертводавцем пожертви.

1.4 Цілі пожертвування – фінансова підтримка EFA для надання Організацією всебічної допомоги громадянам України, які постраждали від російської військової агресії;

1.5 Жертводавець має право оформити разову або регулярну пожертву. Відмовитися від регулярного пожертвування можна в будь-який момент, написавши за адресою: [email protected].

1.6 В рамках законодавства про протидію легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, EFA залишає за собою право запитати у Пожертвувача і перевірити документи про походження коштів.

2. Персональні дані

2.1 Укладаючи Договір, Жертводавець надає згоду на обробку персональних даних у такому обсязі:

2.1.1. ім’я;
2.1.2. прізвище;
2.1.3. адреса електронної̆ пошти;
2.1.4. телефонний номер;
2.1.5. адреса, включно з країною, містом, вулицею, номером будинку, індексом.

Примітка: Умови розділу 2 Договору стосуються виключно фізичних осіб. У разі укладення Договору від імені юридичної особи персональні дані представника про ім’я та прізвище збираються лише з метою ведення звітності EFA. Інші дані представника не можуть бути отримані в рамках Договору.

2.2 Персональні дані протягом п’яти років зберігаються в базі даних EFA, яка для забезпечення їхньої безпеки докладає всіх розумних зусиль.

2.3 Цілі збору та обробки персональних даних:

2.3.1. для забезпечення зв’язку з Жертводавцем будь-яким способом, доступним завдяки отриманим персональним даним;
2.3.2. для розсилки новин, спеціальних пропозицій та іншої інформації;
2.3.3. для ведення будь-якої звітності EFA, у тому числі бухгалтерської.

2.4 EFA має право запросити у Жертводавця додаткові дані для конкретних цілей.

2.5 Жертводавець підтверджує, що його запит про заборону/припинення обробки персональних даних з боку EFA може вплинути на відносини сторін, про що Жертводавець буде проінформований заздалегідь.

2.6 Підписуючи цей Договір, Жертводавець висловлює свою згоду на обробку наданої ним інформації з метою прямого маркетингу, водночас підтверджує, що він поінформований про можливість відкликання зазначеної згоди. Щоб відкликати згоду, Пожертводавець повинен надіслати письмовий запит на наступну адресу електронної пошти: [email protected].

3. Гарантії Жертводавця

3.1 Пожертводавець гарантує, що не перебуває під дією санкцій, запроваджених США, ЄС та країнами-членами, а також Канадою, Швейцарією, Великою Британією, Японією, Австралією.

3.2 Пожертвувач гарантує, що будь-які дані, надані в рамках Договору, є справжніми, та надає згоду на повне відшкодування будь-яких збитків, судових витрат та шкоди, зокрема й репутаційної, у разі нанесення шкоди Організації діями, що суперечать Договору.

3.3 Пожертводавець гарантує, що запитані Організацією документи, зазначені в пункті 1.6 Договору, будуть надані протягом 3 календарних днів.

4. зворотний зв’язок EFA

4.1 Для отримання зворотного зв’язку від EFA використовується адреса: [email protected].

4.2 Термін відповіді EFA – не більше 7 календарних днів.

 


შემოწირულობის ხელშეკრულება

არაკომერციული ორგანიზაცია      (შემდგომში – EFA, ორგანიზაცია) და ფიზიკურმა/იურიდიულმა პირმა (შემდგომში – შემომწირველი) დადეს ესხელშეკრულება და შეთანხმდნენ შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი და ზოგადიპირობები

1.1. შემომწირველი EFA-ს საკუთრებაშიუსასყიდლოდ გადასცემს შემოწირულობასშემომწირველის მიერ განსაზღვრულიოდენობითა და ტიპის მიხედვით, emigrationforaction.com ვებსაიტზეგანხორციელებული გადარიცხვით.იურიდიული პირის სახელით ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში, ხელშეკრულების დადებისას შემომწირველის წარმომადგენელი ადასტურებს უფლებამოსილების არსებობას.

1.2. ხელშეკრულება მოქმედებსგანუსაზღვრელი ვადით. ამასთან, EFA იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერიცვლილება ხელშეკრულებაში, რომელიცძალაში შედის გამოქვეყნების მომენტიდან.თუ ხელშეკრულების ძირითად პირობებში რაიმე ცვლილება შედის, ამის შესახებ შეტყობინება მიეწოდება შემომწირველს. შემდგომი შემოწირულობა ნიშნავს, რომ შემომწირველი ეთანხმება ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლას.

1.3. ხელშეკრულების დადების მომენტად ითვლება შემომწირველის მიერ შემოწირულობის განხორციელება.

1.4. შემოწირულობის მიზანია ფინანსური მხარდაჭერა EFA-სთვის, რათა უზრუნველყოს ყოვლისმომცველი დახმარება რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული უკრაინის მოქალაქეებისთვის.

1.5. შემომწირველს შეუძლიაგანახორციელოს ერთჯერადი ანრეგულარული შემოწირულობა. რეგულარულ შემოწირულობაზე უარის თქმა ნებისმიერ დროს შესაძლებელია წერილობითმისამართზე: [email protected].

1.6. მოპოვებული დანაშაულებრივი გზითუკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის საწინააღმდეგო კანონმდებლობის ფარგლებში, EFA იტოვებს უფლებას მოითხოვოს და გადაამოწმოს შემომწირველისგან დოკუმენტები თანხების წარმოშობასთან დაკავშირებით.

2. პერსონალური მონაცემები

2.1. ხელშეკრულების გაფორმებით, შემომწირველი თანხმდება პერსონალურიმონაცემების დამუშავებაზე შემდეგიმოცულობით:
2.1.1. სახელი;
2.1.2. გვარი;
2.1.3. ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
2.1.4. ტელეფონის ნომერი;
2.1.5. მისამართი, მათ შორის ქვეყანა, ქალაქი, ქუჩა, სახლის ნომერი, საფოსტოინდექსი.

შენიშვნა: ხელშეკრულების მე-2 ნაწილის პირობები ეხება მხოლოდ ფიზიკურ პირებს. იურიდიული პირის სახელით ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში, წარმომადგენლის პერსონალური მონაცემები სახელისა და გვარის შესახებ იკრიბება მხოლოდ EFA-ს ანგარიშგების მიზნით. წარმომადგენლის სხვა მონაცემების მიღება ხელშეკრულების ფარგლებში არ შეიძლება.

2.2. პერსონალური მონაცემები 5 წლის განმავლობაში ინახება EFA-ს მონაცემთაბაზაში, რომელიც ყველა გონივრულძალისხმევას მიმართავს მათიუსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

2.3. პერსონალური მონაცემებისშეგროვებისა და დამუშავების მიზნები:

2.3.1. ნებისმიერი გზით შემომწირველთანკომუნიკაციის უზრუნველსაყოფად, რაცხელმისაწვდომია მიღებული პერსონალურიმონაცემების წყალობით;
2.3.2. ახალი ამბების, სპეციალურიშეთავაზებების და სხვა ინფორმაციისგასაგზავნად;
2.3.3. EFA-ს ნებისმიერი ანგარიშგებისსაწარმოებლად, ბუღალტრულის ჩათვლით.

2.4. EFA უფლებამოსილია შემომწირველს კონკრეტული მიზნებისთვის მოსთხოვოს დამატებითი მონაცემების მიწოდება.

2.5. შემომწირველი ადასტურებს, რომ მისმა მოთხოვნამ EFA-ს მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების აკრძალვაზე/შეწყვეტაზე შეიძლება გავლენა მოახდინოს ურთიერთობებზე, რის შესახებაც შემომწირველს წინასწარ აცნობებენ.

2.6 წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით, შემომწირველი გამოხატავს თანხმობას მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დამუშავდეს პირდაპირი მარკეტინგული მიზნებისთვის, ამასთან, იგი ადასტურებს, რომ ინფორმირებულია აღნიშნული თანხმობის უკან გამოთხოვის შესაძლებლობის შესახებ. თანხმობის უკან გამოთხოვის მიზნით, შემომწირველი ვალდებულია განათავსოს წერილობითი მოთხოვნა შემდეგ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: [email protected].

3. შემომწირველის გარანტიები

3.1. შემომწირველი იძლევა გარანტიას, რომის არ იმყოფება სანქციების მოქმედების ქვეშ, რომლებიც დაწესებულია აშშ-ს, ევროკავშირისა და წევრი ქვეყნების, ასევეკანადის, შვეიცარიის, დიდი ბრიტანეთის, იაპონიის, ავსტრალიის მიერ.

3.2. შემომწირველი იძლევა გარანტიას, რომ ხელშეკრულების ფარგლებში მოწოდებული ნებისმიერი მონაცემი არის ნამდვილი და თანახმაა სრულ კომპენსაციაზე ნებისმიერი დანაკარგისთვის, სასამართლო ხარჯისთვის და ზიანისთვის, რეპუტაციულის ჩათვლით, ორგანიზაციისთვის ხელშეკრულების საწინააღმდეგო ქმედებებით დაზიანების შემთხვევაში.

3.3. შემომწირველი იძლევა გარანტიას, რომ ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტები, რომლებიც აღნიშნულია ხელშეკრულების 1.6 პუნქტში, წარმოდგენილი იქნება 3 კალენდარული დღის განმავლობაში.

4. EFA-ს უკუკავშირი

4.1. EFA-სგან უკუკავშირის მისაღებად გამოიყენება მისამართი: [email protected].

4.2. EFA-ს პასუხის ვადა შეადგენს არაუმეტეს 7 კალენდარულ დღეს.

Отримати допомогу:
Контакти
Для співпраці
[email protected]
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.